Per a la distracció dels pares, a la Masia restaurant s’hi pot trobar un petit museu on hi ha diferents antiguitats, que van des de mobiliari i estris d’ús tradicional en l’àmbit rural, fins a màquines d’escriure, passant pels articles més curiosos com un caminador, escalfadors de llit i premses de raïm.

Descobreix la Granja